Restauració de conjunt rural de Morella la Vella

Restauració de conjunt rural de Morella la Vella

Projectes i direcció d’obra de Restauració de conjunt rural de Morella la Vella

1. Restauració i adequació de mas nou per acollida de visitants i museu de pintures rupestres.

2. Restauració de mas antic.

3. Restauració d’antic magatzem per un grup de lavabos.

Adecuación de masía nueva para vivienda de guarda y centro de acogida provisional de visitantes, conjunto rural de Morella la Vella (Castellón)
Restauración de un almacén antiguo, Morella la Vella (Castellón)

Documentos

Adecuación de masía nueva para vivienda de guarda y centro de acogida provisional de visitantes, conjunto rural de Morella la Vella (Castellón)

Restauración de un almacén antiguo, Morella la Vella (Castellón)

 

Pl. 0 Emplaçament conjunt
Pl. 1 Emplaçament
Pl. 2 Evolució
Pl. 3 Conservació plantes
Pl. 4 Conservació façanes
Pl. 5 Intervenció plantes
MORELLA – PANELL 1
MORELLA – PANELL 2
MORELLA – PANELL 3
MORELLA – PANELL 4
MORELLA – PANELL 5
Pl. 1 Emplaçament
Pl. 2 Conservació
Pl. 3 Intervenció

Data:
2003 – 2007
Lloc:
(Castelló)
Promotor:
Generalitat Valenciana