Portalada de llatzeret (Salou)

Portalada de llatzeret (Salou)

Projecte i direcció d’obra de Restauració d’una portada monumental

La portalada monumental era en el segle XIX l’entrada principal, per terra, al llatzeret del port de Salou.

Restauració de la portada monumental de tancament, l’edifici Castell de Salou, Salou

Pl. 1 Conservació
Pl.2 Intervenció

Data:
2007 – 2009
Lloc:
Salou
Promotor:
particular