Carrer Cervantes (Tortosa)

Carrer Cervantes (Tortosa)

Projecte i direcció d’obra de Restauració integral d’una casa entre mitgeres per a 14 habitatges i locals (edifici catalogat)

Esta casa fue una de las primeras casas del ensanche de Tortosa al final del siglo XIX, y formaba parte, como casa de viviendas, de una fábrica y negocio de arroz.

Rehabilitación integral de una casa entre medianeras catalogada para viviendas y locales comerciales

plano 1 situacio i emplaçament
plano 2 estado de cons
plano 3 estado de cons
plano 5 propuesta plantas1
plano 6 propuesta plantas2
plano 7 propuesta

Data:
2005 – 2009
Lloc:
Tortosa
Promotor:
particular