Curriculum vitae

Estudis

 • 1965 -1968

  estudis a l’Escola Superior Tècnica Txeca a Praga, facultat d’Arquitectura.

 • 1967

  estudis a l’Escola Superior a Bratislava, facultat d’Arquitectura.

 • 1968 -1972

  estudis a l’Escola Superior Tècnica Renano-Westfalia a Aquisgrà, facultat d’Arquitectura.

 • 21.08.1972

  obtenció del títol d’Arquitecta a Aquisgrà, Alemanya.

 • 1990

  membre del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, despatx propi d’Arquitectura.

 • 1991-1993

  estudis a la UPC de Barcelona, facultat de Camins, Canals i Ports, departament de CIEPAC. Especia-lització en restauració de monuments arquitectònics.

 • 03.06.1994

  obtenció del títol de Màster en Restauració de Monuments d’Arquitectura i Enginyeria Civil

 • setembre – octubre 2011

  IX curso de fortificación y poliorcética, IHCM, Ministerio de Defensa, Madrid

Alguns treballs realitzats en el camp de la restauració de patrimoni arquitectònic

 • 2016 – 2018

  Projecte i direcció d’obra de Restauració del molí paperer del Racó, la Riba (L’Alt camp), Promotor: Ajuntament de la Riba

 • 2015 –2016

  Projecte i direcció d’obra de Restauració de murs i endegament d’accés del castell de Carles, Alfara de Carles (Baix Ebre), Promotor: Ajuntament d’Alfara de Carles

 • 2014 – 2016

  Projecte i direcció d’obres de Restauració de la torre – garita del castell, Ascó (Ribera d'Ebre), Promotor: Ajuntament d'Ascó

 • 2014 - 2016

  Projecte i direcció d'obres de Restauració del conjunt del pou de gel i els passatges d’accés, Ascó (Ri-bera d'Ebre), Promotor: Ajuntament d'Ascó

 • 2010 - 2011

  Pla director de la restauració de les muralles de Tortosa. Promotor: Generalitat de Catalunya

 • 2009

  Projecte de Restauració integral d’una casa bifamiliar entre mitgeres, Sant Jordi (Castelló), Promotor: particular

 • 2009

  Projecte de Restauració de la part nord-oest de castell, Santa Coloma e Queralt, (Conca de Barberà). Promotor: Diputació de Tarragona

 • 2009

  Projecte de Adequació de la planta segona d’ajuntament, Bràfim (Alt Camp), dins de Plan E de munici-pis. Promotor: Diputació de Tarragona

 • 2008

  Projecte de Restauració integral de una casa testera per a 14 habitatges a l’eixample històric, Tortosa. Promotor: particular

 • 2007 - 2010

  Projecte i direcció d’obres de Restauració de ermita de balneari d’Avellà, Catí (Castelló). Promotor: Ge-neralitat Valenciana

 • 2007

  Memòria valorada de Consolidació de castell d’Aguiló i creació d’un mirador, Santa Coloma de Queralt (Tarragona). Promotor: Diputació de Tarragona

 • 2007 - 2009

  Projecte i direcció d’obres de Rehabilitació de la torre Mixarda, Figuerola del Camp (Tarragona). Pro-motor: Diputació de Tarragona

 • 2007 - 2009

  Projecte i direcció d’obra de Restauració d’una portada monumental, Salou (Tarragona). Promotor: Par-ticular

 • 2007 – 2008

  Projecte i direcció d’obres de Restitució de la teulada a la sagristia 1 de l’església parroquial, Castell de Cabres (Castellón). Promotor: Generalitat Valenciana

 • 2007

  Concurs de Restauració d’una casa plurifamiliar modernista (edifici catalogat), Tortosa. Promotor: Parti-cular

 • 2006

  Projecte de Recalçat de fonaments i consolidació de parets d’una casa i magatzem entre mitgeres, Masdenverge (Montsià). Promotor: particular

 • 2006 - 2009

  Projecte i direcció d’obra de Restauració de la torre del castell, Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). Promotor: Diputació de Tarragona

 • 2006

  Projecte de Restauració de la torre del castell, Santa Perpètua de Gaià, Pontils (Conca de Barberà). Promotor: Generalitat de Catalunya

 • 2005

  Projecte de Restauració de l’església de Santa Maria, Santa Perpètua de Gaià, Pontils (Conca de Bar-berà). Promotor: Generalitat de Catalunya

 • 2005 - 2009

  Projecte i direcció d’obres de Restauració integral de una casa entre mitgeres per a 14 habitatges i locals, Tortosa (edifici catalogat). Promotor: particular

 • 2005 - 2006

  Projecte i direcció d’obres de Restauració integral interior de una casa bifamiliar entre mitgeres, Riu-doms (Baix Camp). Promotor: particular

 • 2005 - 2006

  Projecte i direcció d’obres de Consolidació de l’estructura de murs i de subsòl de l’església parroquial, Mas de Barberans (Montsià). Promotor: Bisbat de Tortosa

 • 2005 - 2006

  Projecte i direcció d’obres de Restauració de façana de l’església parroquial, Sant Jordi (Castelló). Promotor Generalitat Valenciana

 • 2004

  Projecte i direcció d’obres de Substitució de paviment i nova il·luminació de l’església del Real Santuari de la Font de la Salut, Traiguera (Castelló). Promotor: Fundació Llum de les Imatges de la Comunitat Valenciana

 • 2004 - 2006

  Projecte i direcció d’obres de Restauració integral de una casa entre mitgeres per a 14 habitatges al casc històric, Tortosa (edifici catalogat). Promotor: particular

 • 2003 - 2007

  Projectes i direcció d’obres de restauració de conjunt rural de Morella la Vella: 1. Restauració i adequació de mas nou per acollida de visitants i museu de pintures rupestres. 2. Restauració de mas antic. 3. Restauració d’antic magatzem per un grup de lavabos. 4. Nova xarxa de sanejament i sistema de subministrament d’aigua. Morella (Castelló) Promotor: Generalitat Valenciana

 • 2002 - 2003

  Projecte i direcció d’obres de Restauració de voltes i teulada de l’església parroquial, Traiguera (Caste-lló). Promotor: Generalitat Valenciana

 • 2001

  Estudi de l’antic balneari per a proposta de la seva restauració; juntament amb l’arquitecte Václav Girsa, Marmolejo (Jaén), Promotor: Ajuntament de Marmolejo

 • 2001

  Projecte de Restauració de Torre Panto de les muralles, Morella (Castelló). Promotor: Diputació de Cas-telló

 • 2001 - 2002

  Col·laboració en el projecte i realització de Consolidació de fortalesa medieval de Bauska (Letònia). Dins el programa Cultura 2000. Promotor Unió Europea (Premi Europa Nostra 2004)

 • 2000 - 2001

  Projecte i direcció d’obres de Restauració de Casa Gaudí, Riudoms (Baix Camp)). Promotor: Ajunta-ment de Riudoms

 • 2000 - 2006

  Projecte i direcció d’obres de Restauració de la torre campanar de l’església parroquial, Traiguera (Cas-telló). Promotor: Generalitat Valenciana

 • 1998 - 1999

  Responsable d’obres i de Seguretat i salut de l’empresa restauradora C.P.A. SL. a la Restauració de la façana est de la catedral de Tarragona

 • 1997 - 2001

  Projectes i direcció d’obres de diverses fases de Restauració del conjunt fortificat de Xivert, (Castelló). Promotor: Generalitat Valenciana i Ministerio de Cultura, Educación y Deporte

 • 1996

  Col·laboració en la restauració i elaboració de dossier de la metodologia d’obres Limpieza y consolida-ción de fachadas de la Concatedral, Castelló. Dossier elaborat per a l’empresa C.P.A. SL. (Conservaci-ón del Patrimonio Artístico) i entregat a la Generalitat Valenciana

 • 1995

  Elaboració de dossier de la metodologia d’obres de Limpieza y consolidación de fachadas de iglesia de San Bartolomé, Logroño. Elaborat per a l’empresa C.P.A. SL. (Conservación del Patrimonio Artístico) i entregat a la Junta de Rioja

 • 1994

  Elaboració de dossier de la metodologia d’obres de Limpieza y consolidación de fachadas del Banco de España, Madrid. Elaborat per l’empresa C.P.A. SL. (Conservación del Patrimonio Artístico) i entregat al Gobernador del Banco de España

 • 1993

  Amidaments i aixecament de plànols de l’estat actual i projecte de Restauració de plaça de bous i de muralles, Morella (Castelló). Dins del marc de Màster en Restauració de Monuments

 • 1992 - 1993

  Projecte i direcció d’obres (conjuntament amb l´arquitecte Víctor Baiges) de Casa de Cultura, antiga ca-sa Marc Masó, Riudoms (Baix Camp). Promotor: Ajuntament de Riudoms

Divulgació
 • Participació activa en nombrosos congressos especialitzats en restauració de patrimoni arquitectònic. Publicació en revistes nacionals i estrangers